Disclaimer
 

De informatie in deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Ondanks de grote zorg en aandacht die High Camera aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. High Camera zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van en naar websites van derden.
 
Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt verwezen. High Camera behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Alle informatie binnen de site valt onder het auteursrecht, de wettelijke beperkingen daargelaten. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie van de website, geheel of gedeeltelijk, over te nemen en openbaar te maken en/of te verveelvoudigen
.
Alle producten en firmanamen genoemd op onze site, kunnen geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Wij wijzen iedere aansprakelijk af voor nadelige gevolgen van het plaatsen van een advertentie op onze site. De aansprakelijkheid ligt geheel bij adverteerder zelf.
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het hierboven gestelde. Alle informatie, gegevens, e-mailadressen die aan High Camera worden toegezonden, per post of per e-mail, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en zijn niet openbaar voor derden
.