Vastgoed sector / architecten
- makelaardijen / projectontwikkelaars
- uitzicht per etage voor te realiseren hoogbouw
- bestaande woningen - kavels
- foto inplant voor artist impression
 
Bedrijven
- foto impressie voor website of bedrijfspresentatie
- fotografie voor website en promotie
 
Overheden
- opnames voor WOZ bepaling
- controle illegale bebouwing
- bestemmingsplannen
- stadswijken actualiseren
 
Recreatie
- promotie foto's voor website en brochures
 
Media en pers
- evenementen
- calamiteiten